14/6/11

XARXES SOCIALS - Xarxes socials Juvenils i la Mulid Dance Music

Un estil musical emergent en les dures realitats socials i econòmiques del Caire està creant nous centres de poder horitzontal al marge dels institucionalitzats.

El Doctor en antropologia social José Sánchez García, en l’article De las celebraciones para los santos a la mulid dance music: Utopía y juventud en Egipto, fa tot un estudi d'aquest nou estil musical creat per  aquests joves dels barris perifèrics.

La Mulid Dance Music s'ha d'entendre com un art essencialment Shabi allunyat dels circuits formals de producció. El Shabi és una música urbana amb arrels rurals, d'alt dinamisme i d’un contingut que generalment ha estat comparada amb la rembetika de Grècia i el fado a Portugal. Els seus temes principals són la mala sort, l'ocupació informal, la sexualitat il·lícita o els crims passionals, tot menyspreant la modernitat de la classe mitjana-alta, molt sovint amb tons humorístics i ridiculitzadors.

La seva capacitat adscrita no depèn d'aquesta aparent hibridació entre la tradició i la modernitat, sinó del seu ancoratge en una tradició que li atorga legitimitat social. Aquest artefacte musical de fusió ètnica, té profundes arrels populars a Egipte.

L’autor ens presenta les relacions entre els mulid i els DJs, per tal de determinar com influeixen els factors culturals d'ordre global, local, religiós, musical i polític a la societat egípcia.

Aquesta música tracta sonoritats sufís que es mesclen amb ritmes electrònics per convertir-les en peces de ball i/o trànsit. Noves expressions musicals que qüestionen l'experiència de la nostra lectura convencional de la secularització, de la modernitat o del consum musical. El denominador comú en aquest entorn, és fusionar l'urbà amb el rural, reproduint la composició de les barriades populars (modes musicals, ritmes, lletres, preocupacions etc.) Els continguts giren al voltant de la maledicció del destí i la seva traïció -que destrueix el plaer i les comunitats. L'adopció d'aquestes melodies i textos en la música de ball, li permet adquirir atmosfera d’espiritualitat sufí (carregada de matisos emotius) i alhora potenciada amb la repetició de conegudes sentències religioses i fórmules de remescla per part dels Disc-jockeys.

La creació d’aquest fenomen està arrelada a l'autenticitat (asil) de l’egipci, i forma tota una cultura dels grups exclosos de les formes dominants; comporta una alteració a l’ordre social,

“es su sacralidad más que su secularidad la que dota tanto a los eventos”

atribuït més a l'experiència que no a la organització festiva, és a dir; una vivència de satisfacció emocional i de caràcter liminar. L'efervescència comunal i transcendental per mitjà de les formes de trànsit extàtic, és un fenomen potencialment subversiu, però no són una forma de resistència oberta o transgressió. L’extensió a l'audició privada mitjançant els formats tecnològics com l’mp3 i compartits per USB, permet recrear aquests moments utòpics per a dissoldre el cos i deixar-se portar pel ritme. La oferta de nombroses gravacions produïdes per petites companyies, creix davant la demanda juvenil. L'ús d’aquestes modernes formes tecnològiques, permet la producció i distribució de la Mulid Dance Music, i fa que; joves marginats dels barris informals, puguin situar-se en l'avantguarda.


Sa'd Al-Sugahyr's mulid video

Youth dancing tashkil at the 2007 mulid of Al-Fatima Al-Nabiwiyya

Tashkil dancing part 2


Religious Celebration of the Prophet's Birthday
http://youtu.be/pCKkIPESfwA

Arabian Network Admins
http://www.anamasry.com

Peterson, J. (2008) Sampling Folklore: The re-popularization of Sufi inshad in Egyptian dance music. A Arab, Median & Society. Num 4. Gener 2008, American University in Cairo. http://www.arabmediasociety.com/?article=580 [Consulta 29 de maig 2011]

Sánchez, G. J. (2010) De las celebraciones para los santos a la mulid dance music: Utopía y juventud en Egipto. A TRANS-Revista Transcultural de Música 14 (article. [Consultat el 30 de maig 2011] Permalink: http://www.sibetrans.com/trans/a24/de-las-celebraciones-para-los-santos-a-la-mulid-dance-music-utop-iacutea-y-juventud-en-egipto#_ednref7


Dídac Curbasí


XARXES SOCIALS - Taula de continguts
·                     Presentació
·                     The medium is the massage (message)
·                     Tot l'activisme és l'activisme dels mitjans
·                     Suport a les idees
·                     Arab mass media. Newspapers, radio, and TV en arab politics
·                     Xarxes socials juvenils i la Mulid dance music
·                     Xarxes socials i xarxes socials
·                     Xarxes, nous mitjans i acció social
·                     Paisatge sonor del Islam
·                     Faxos i cassettes a l'Àrabia Saudita
·                     La blogosfera a Egipte
·                     La zona difusa d'acció popular. Precurssors
·                     Facebook i conspiratòria
·                     De la repressió estatal a la resistència popular
·                     Internet, una part de la realitat, però no tota
·                     Ocupació de l'espai públic
·                     Fonts primàries (i altres) d'informació

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada