15/6/11

SÍRIA - La manipulació dels mitjans de comunicació


Per a parlar de la manipulació d'informació que s’ha dut a terme en tot el conflicte actual Siri, primer farem una descripció de que es i com s’ha creat la manipulació d'informació actualment, aixi com explicar els seus trets principals. Un cop fet aquesta introducció general, passarem a explicar el cas en particular de Síria, que es el que, al cap i a la fi, ens concerneix.

Avui en dia, al segle XXI, les noves batalles comencen sempre en guerres militars que, posteriorment, esdevenen econòmiques i polítiques. Aquestes “petites guerres” sempre porten inscrites un factor que en la quasi totalitat (sinó tota) dels casos marquen la diferencia entre la victorià i la derrota: l’us de la intel·ligència, que vol dir utilitzar la propaganda i d'informació electrònica com a instrument. Sense cap mena de dubte la majoria de nosaltres, analitzant el mon que ens envolta, podem adonar-nos de que ens trobem en una “guerra de la informació”. I, tot i que la guerra de la informació en estricte sentit militar existeix des de fa segles, la manipulació dels mitjans de comunicació moderns esta implementada, sobretot, des de l'aparició d’invents com el telefon, l’ordinador, el fax o Internet, ja que són els invents que han permès la difusió de qualsevol tipus d'informació a un ritme fins aleshores desconegut.

            Segons el general Wang Baocun ("The Current Revolution in Military Affaire and Its Impact on Asia-Pacific Security", China Military Science (abril de 2000), pag.139.), la “guerra de la informació” és “una forma d’accions de combat que ataquen la informació i els sistemes d'informació de l’enemic, al mateix moment que protegeix els de la força pròpia.” I quina és la idea d’aquesta definició? Com molts de nosaltres sabem, i més després del que ha succeït en els darrers mesos, l’objectiu principal d’aquestes accions és la de guanyar i mantenir el control de la informació.
            Segons el Tinent-Coronel (R) Timothy L. Thomas, de l’exercit dels EUA, analista a l’oficina d’estudis militars de Kansas i professor a l’institut europeu-asiàtic dels EUA, hi ha diversos factors que han permès l'aparició d’aquest aparell de control i manipulació, aixi com exposar algunes de les maneres de dur-ho a terme.

            Un dels factors que ha creat aquesta manera de fer ha estat la creixent importància que la premsa ha adquirit dins les societats modernes. Aquesta ha aconseguit aquest poder gràcies a la seva repercussió en l'opinió pública, no només regional o nacional, sinó que, des de l'aparició d’una globalització marcada pel constant moviment de fluxos de persones i d'informació, també internacional o mundial. En aquest sentit, un dels punts clau per entendre la manipulació de la informació ha estat el canvi de tècnica per a enganyar a les masses, antigament representat per la modificació de fotografies, i avui en dia per la manipulació d’imatges falses que estan representades de forma convenient.
            Aixi doncs, un dels problemes més grans de la premsa (i dels mitjans de comunicació en general) d’avui en dia és la seva necessitat per publicar i explicar fets amb veracitat. Això suposa un greu problema si tenim en compte que, en molts casos, es fan anàlisis abans que tota la informació necessària hagi sortit a la llum, creant falses realitats i donant peu a múltiples interpretacions d’un mateix fet. I a que ve aquesta pressa per publicar noticies? Segons un reporter del Washington Post, es deu a què les noticies tenen “3 dies de vida”, és a dir, serveixen només durant 3 dies, ja que si es publiquen més temps, ja no tenen cap tipus d'interès per als lectors. I una pregunta que sorgeix aleshores és, els mitjans de comunicació són els únics que ens enganyen? Altres organismes poden manipular-nos de la mateixa manera?
            A partir d'aquí, el Tinent Thomas ens exposa, des del seu punt de vista, quines són les formes de manipulació que hi ha actualment, i que nosaltres, després d’haver llegit l’article, considerem bastant adequades:

1- Trucs Internacionals: estan associats a canvis premeditats de la informació divulgada al receptor. Alguns d’aquests mètodes són:
a) Donar una explicació parcial o subjectiva del tema que es discuteix.
b) Amagar informació important o endarrerir la seva disseminació
c) Reduir informació: minimitzar la informació difosa sobre un tema que pugui ser perjudicial per al manipulador, aixi com ressaltar amb tot tipus de detalls la informació beneficiosa.
d) Tallar informació: presentar-la de forma fragmentada en benefici del manipulador.
e) Presentar rumors com si fossin fets comprovats, sobretot aquells rumors que semblen indiscutibles.
f) Reduir el grau en que la comunicació es considera critica, sobrecarregant al receptor amb detalls. Incloure una mesura d'autocrítica en informes sobre certs temes, amb la finalitat de donar una impressió de subjectivitat.
g) Comunicar informació que es pugui atribuir a una font neutral, en la qual el receptor de la informació hi confia.
h) Divulgar informació suposadament confidencial que en realitat no ho es. Fingir estar comunicant informacions de fonts “fiables”.
i) Recórrer a calumnies per influir en l'opinió del receptor.

2- Trucs Psicològics: serveixen per agafar avantatge mitjançant les debilitats de caràcter o bé per fer que un individu perdi el control. El receptor, influït per aquestes condicions, és més fàcil que cometi errors de raonament en favor del manipulador. Aquests mètodes inclouen:
a) Citar autoritats les opinions de les quals no poden ser convalidades.
b) Fer juraments i promeses que posteriorment no poden ser complertes.
c) Crear un ambient de confiança, tot i que el manipulador no conegui de res al receptor.
d) Dissimular una unitat de pensament i comunitat de valors i d’interessos.
e) Desacreditar la resta d'influències que poguessin afectar al receptor i interferir en els objectius del manipulador.
f) Oferir suport al receptor sota circumstàncies que, amb el temps, poden beneficiar al manipulador.

3- Trucs Tec nics: es tracta de l’ús d’ordinadors, que són l’eix vehicular de l’era de la informació.


1. Diferents manipulacions exercides a Síria
A partir d’aquest esbos general sobre la manipulació de la informació, intentarem fer una explicació clara sobre la manipulació d'informació que s’ha dut a terme a Síria durant les revoltes àrabs. Aquests esdeveniments (ja que parlar de revolucions, com hem dit, és una mica problemàtic), han estat representats per alguns mitjans de comunicació (sobretot Al-Jazeera) com brots revolucionaris i desestabilitzadors que pretenen la caiguda del règim d’Assad. Mitjançant diferents articles, tant d'opinió com periodístics, hem pogut veure com el govern Siri ha intentat manipular la informació dels mitjans de comunicació per a donar una impressió errònia dels successos interns. També exposarem, es clar, algun cas on s’hagi donat el sentit contrari, es a dir, on s’hagi intentat donar una mala imatge del govern d’Assad mitjançant informacions falses, o si més no, poc fiables.
El primer de tot que volem esmentar és el fet que, gràcies a algunes informacions, tant de lectures com orals, hem pogut saber que no només el govern siri, sinó també els propis ciutadans, no tenen cap intenció de facilitar la sortida d'informació del país, ja que consideren que tota “l’ajuda” que els mitjans de comunicació occidentals ofereixen és nul·la i, en molts casos, contraproduent pels interessos dels ciutadans siris. Per això, tant en declaracions als mitjans de comunicació, com en les diferents xarxes socials d’Internet, els Siris han rebutjat de donar informació sobre el país a cap persona estrangera. I per què es vol evitar l’influencia exterior sobre el país? És ben sabut que alguns mitjans (com ja hem esmentat en el paràgraf anterior), han intentat donar una imatge diferent dels successos. Quina és la idea d’utilitzar als mitjans de comunicació en favor d’un o altre “bàndol”? Parlem de “bàndols” entre cometes ja que, tot i que no hi ha una oposició homogènia, està clar que hi ha 2 tipus de pensaments o d’idees oposades: els que volen seguir al govern, i els que volen que el govern canvii (fent diversos matisos en els punts que cada grup estigui donant).
Òbviament, el fet d’intentar reforçar la posició del govern Siri és una forma d’evitar una pèrdua de privilegis per part d’un sector polític que, degut als anys que fa que fa el que vol en aquest país, no té cap intenció de renunciar als seus privilegis en favor del poble. Tot i això, no només el govern Siri intenta mantenir el seu status. També hi ha hagut manifestacions en el país a favor del president. I doncs, qui és la gent que s’ha manifestat en favor del president Assad? Alguns d’ells són persones que creuen que, tot i la manca de llibertats individuals del regim, hi ha coses que amb l’arribada del capitalisme i del model de vida occidental desapareixerien, o si més no canviarien. És a dir, aquestes manifestacions de certs grups de gent signifiquen una voluntat d’evitar una evolució cap a un país Siri occidentalitzat en alguns aspectes. I qui són els “responsables” de la manipulació d'informació en favor del govern de Bashar Al-Assad? Doncs es tracta dels mitjans de comunicació siris i, en la seva majoria, àrabs. Els motius d’aquest fet s’entenen clarament si tenim en compte l’article d’Aurora Labio, on se’ns esmenta que els mitjans de comunicació, a partir sobretot dels anys setanta, amb l'aparició de tots els fenòmens moderns de la globalització i de la informació, han perdut individualitat i s’han venut a organismes superiors (partits polítics, agrupació social, etc). Això es deu a que el govern Siri fa pressió als mitjans més pròxims per tal que publiquin o difonguin la informació que li interessa. Per aix s’estaà intentant evitar que molts cops es coneguin informacions com: morts en algunes manifestacions, aïllament de certs zones de població degut al seu caràcter d'indignació envers el règim o l’intent d’evitar que mitjans de comunicació externs transmetin la informació de la situació interna del país.
D’altra banda, els opositors al regim d’Assad reclamen, com ja hem dit, que s’eviti la difusió d'informació falsa a l’exterior, ja que molts mitjans de comunicació (sobretot occidentals) estan intentant condicionar l'opinió pública intentant desestabilitzar la posició d’Assad, suposem que per afavorir una intervenció d’occident, i més concretament dels Estats Units, en territori siri. I per què els mitjans de comunicació estant intentant aixó? Es deu a uns valors morals per tal d’evitar més morts a les manifestacions Síries, o es tracta d’una forma per tal que els països occidentals siguis retratats com herois per haver salvat al poble siri del seu opressor i així obtenir uns avantatges futurs? Com ja sabem, els Estats Units sempre ha estat un país expert en provocar situacions mediàtiques que afavoreixin la seva intervenció en segons quins llocs del planeta (Iraq, Afganistan, etc.) i després intervenir, intentant demostrar que són “els aliats dels pobles oprimits”, creant un marc de dependència entre els pobles “alliberats” i els propis Estats Units, que utilitzaran aquestes intervencions per tal de satisfer les seves necessitats, en molts casos, de petroli. Les pràctiques dutes a terme en aquesta ocasió ha estat, entre d’altres, la manipulació d’imatges i d'àudio per a donar una impressió errònia d’algunes de les manifestacions del país, criticar de forma reiterada tota acció duta a terme pel govern Siri i alhora crear un clima de victimisme del poble Siri que faci pressió sobre occident per tal d’afavorir la seva actuació dins el país.
Com veiem en aquestes dues formes de manipular la informació (una per cada “bàndol”, per dir-ho d’alguna manera) reflecteix perfectament les consignes que va donar el tinent-coronel Thomas sobre la guerra de la informació i sobre com es manipula aquesta informació. A més a més, tal i com estem veient, es podria parlar, realment, d’una guerra d'informació en aquest cas, ja que per ambdues posicions s’intenta guanyar a “l’enemic” i protegir els interessos propis, però no només amb bales, sinó també amb noticies i estratagemes informatius que afectin a l'opinió pública, tant interior com exterior. En el cas de Síria, a més a més, hem vist de ben a prop la manipulació de la informació mitjançant les tecnologies modernes pròpies de la globalització i de la societat actuals. La utilització de la televisió, sobretot, ha estat (i està essent), un factor clau per a entendre com s’estan desenvolupant els esdeveniments a l’interior del país.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada