14/6/11

YEMEN - Conclusions


Com hem pogut inferir de l’anàlisi demogràfic, el Iemen és un país que presenta uns comportaments demogràfics força particulars, i que fan que sigui difícil poder circumscriure modèlicament el mateix a un model de transició demogràfica com els que s’han analitzat al llarg del present informe.

La població del Iemen des del inici del període analitzat fins l’estimació actual s’ha multiplicat per 5 aproximadament. I és que, com hem pogut observar a partir de les dades, des de l’inici de la nostra observació fins l’actualitat ha anat augmentat el nombre de població d’un quinquenni a un altre al voltant de 2 i 3 milions. Les projeccions així, apunten que continuarà creixent fins arribar-se a duplicar o inclús superar la duplicació actual.
Com també hem pogut inferir de l´informe, el creixement anual acumulatiu del Iemen al llarg dels anys observats majoritàriament es manté en una taxa de creixement forta i un ritme de creixement ràpid. De fet, no s’espera ni a les projeccions que baixi en cap moment per sota d’una taxa creixement mig i ritme moderat, on s’espera que arribi a partir del període 2030-2035. A l´actualitat, s´estima un creixement acumulatiu del 2,86. Aquests índex, fan considerar al país com un dels que manté un ritme de creixement més fort i alt del món, segons estimen les Nacions Unides. 

D´ igual forma, destaca particularment d’aquest país la seva alta taxa de natalitat, una taxa que es manté alta al llarg del període analitzat tot reduir-se considerablement de l’inici fins les projeccions. 
És aquest alta natalitat, un dels principals factors que incideixen en que la taxa de creixement natural també es mantingui alta al llarg de tot el períodes. I un dels elements que dificulten la ubicació del Iemen dins la transició demogràfica segons la teoria de Notestein (1945)

Pel que fa a la migració, hem pogut veure que el Iemen, és un país principalment d’expulsió, així s’observa al llarg del període representat. Es dóna, però, una excepció puntual durant el període 1990-1995, en el que al Iemen va arribar un gruix molt més alt població de la que se’n va anar, aspecte que queda perfectament reflectit a les gràfiques. Aquest fet, creiem que va ser particularment significatiu en el curs del creixement anual acumulatiu del determinat quinquenni, en tant que va augmentar considerablement posant-se a la mida de taxes de creixement explosiu i molt ràpid.
Així, és interessant poder comprendre com factors claus en un aspecte demogràfic determinat tenen el seu impacte en els índex generals a nivell de país.  

Un element que volem deixar palès a partir del treball, és el referent a les fonts utilitzades pels organismes treballats en l´obtenció de dades i a partir de les quals s´ha el.laborat tanmateix aquest informe.

Ja havíem destacat a l´inici com s’han realitzat les estimacions poblacionals del país, i quines dades han fet servir les consegüents institucions per les elaboracions. Tot i el rigor de les mateixes, no podem tampoc obviar que hem de prendre les dades amb certa cautela, assumint que cal tenir en compte matisos i que es troben dificultats per assegurar l’exactitud de les mateixes.

A més, analitzar dades en termes generals de país sempre dificulta poder comprendre aquelles situacions més específiques, com el comportament dels fenòmens demogràfics s´ imbriquen en allò local i en col·lectius més específics de forma diferenciada. 

Amb tot, creiem que un anàlisi com el realitzat permet ubicar en termes generals els comportaments poblacionals del país, i d’aquesta manera, els elements més significatius puguin servir per un posterior treball més en profunditat de realitats més concretes. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada