15/6/11

SÍRIA - Bibliografia


1.     Llibres i articles
Syria: A Country Study. Thomas Collelo
Aquest volum de Thomas Collelo descriu i analitza els fenòmens polítics, econòmic i socials, entra d’altres. A més a més també examina la interrelació entre aquests sistemes i com aquests es modelen en funció de factors culturals. En primer lloc, l’autor,  parla de la història, la qual comença a l’antiga Síria i acaba a la Era Assad; l’autor també parla de la societat i el seu entorn on fa referència a la geografia, a la població, a les diferents religions o a l’estructura de la societat o també de l’educació i la salut. Un altre tema del que parla és de l’economia en que recull els tres sectors econòmics i altres aspectes relacionats amb l’economia com ara el comerç exterior. Thomas Collelo també parla del govern i la política on fa referència al sistema polític de Síria o, també, les seves accions polítiques exteriors. En un altre capítol fa referència a la seguretat nacional on parla, generalment, de l’aspecte de l’exèrcit però relacionat amb molts altres temes diferents. Tal i com s’ha vist, doncs, es pot observar que en aquest estudi de Thomas Collelo fa una recull d’informació de Síria en molts aspectes diferents.

Thomas Collelo, ed.: Syria: A Country Study. Washington: GPO for the Library of Congress, 1987.


“El contrato es la ley”: Estado, economía y políticas de la responsabilidad en la agricultura Siria
Aquest és un article publicat per Diana Sarkis Fernández, el qual explica quina era la Llei 56 que es va establir l’any 2004. En el seu article primer fa una història de la situació agrària a Síria i, més tard, contraposa la llei agrària del 1985 promulgada per la unió entre Síria i Egipte i la Llei 56 de 2004 publicada durant el mandat de Bashar al Assad. Diana Sarkis també explica els efectes que comporta aquesta “nova economia” que vol establir el govern als parcers de tota la vida, ja que segons ella es produeix una violència epistèmica. Un altre aspecte que explica l’autora és l’oposició que aquesta llei comporta i, sobretot, el paper que agafa l’Estat davant d’aquesta. Aquesta reforma agrària produïda l’any 2004 va provocar un gran canvi a Síria, ja que el govern va voler que aquesta participés en el mercat mundial i, per tant, amb aquesta nova economia que comporta la Llei 56.

Diana Sarkis Fernández "El contrato es la ley": Estado, economía y políticas de la responsabilidad en la agricultura Siria, en I. TERRADAS (ed.), Antropología de la Responsabilidad; La Coruña: Universidad de la Coruña, 2010. [PDF: AQUÍ S'HA D'INCLOURE EL DOCUMENT CORRESPONENT QUE ES TROBA A LA CARPETA]


Hereditary Succession in Modern Autocracies”
En aquest article l'autor ens presenta la successió hereditària com un mètode convencional per la preservació de les monarquies, que també s'ha utilitzat per la perpetuació de les dictadures d'estil republicà. L'autor examina la hipòtesi de Gordon Tullock sobre que la successió hereditària atrau a les elits i al dirigent. En ell es mostra un argument polític sobre perquè els dictadors, amb les requerides oportunitats polítiques i biològiques, a mesura transmeten el poder als seus fills.

Jason Brownlee: “Hereditary Succession in Modern Autocracies” a World Polítics. Cambridge University Press, Juliol 2007. Vol.59, núm. 4, p.595-628.


“Acting As If: Symbolic Politics and Social Control in Syria”
A partir d'una anècdota que va viure durant l'època que va fer treball de camp, l'autora ens parla sobre la política de Síria. Una història que té lloc en un ambient selectiu d'un règim militar d'elit, dóna peu a que Lisa Wedeen ens expliqui els requeriments de la dissimulació pública que el règim exposa en els ciutadans ordinaris i la participació en el culte del líder que s'espera d'ells. Considera que ser siri significa ser capaç d'actuar amb rebeldía o obediència dins de l'univers de la retòrica oficial. Aquest article és molt interessant ja que tracta de nocions com “el culte de la personalitat”.

Lisa Wedeen. “Acting As If: Symbolic Politics and Social Control in Syria” a  Compartive Studies in Society and History. Cambridge University Press, Juliol 1998. Vol.40, núm. 3, p.503-523. Disponible a  http://www.jstor.org/stable/179273 [PDF: AQUÍ S'HA D'INCLOURE EL DOCUMENT CORRESPONENT QUE ES TROBA A LA CARPETA]


Ambiguities of Domination: Politics, Rhetoric and Symbols in Contemporary Syria
La vida pública a Síria durant els anys 1990s estava dominada per la presència del President Hafez al-Asad, el culte de la personalitat del qual no es podia explicar pel fervor dels seus seguidors o per la claredat dels objectius. El treball de Lisa Wedeen investiga la persistència del culte d'Asad, encara que també inclou als règims autoritaris. Wedeen posa en relleu les formes en què aquests règims de terror utilitzen diverses tàctiques com "espectacles de masses" per mantenir les seves institucions, transformant el compliment en complicitat entre els propagandistes no creient i una població igualment escèptic. A través del seu coneixement íntim de la vida quotidiana pública es presenta un vívid quadre d'una societat militaritzada saturada amb la imatge d'un líder. Aquest nivell de detall que sorgeix no només d'una acurada investigació i la immersió en la vida de Síria, sinó també d'entrevistes amb una àmplia gamma de ciutadans prominents, un nombre sorprenent dels quals va parlar en l'expedient. Wedeen no recórre a la condescendent explicacions culturals d'aquest fenomen, proporcionant així noves perspectives en el procés de la condició d'Estat de l'Orient Mitjà i la construcció de l'Estat.

Lisa Wedeen: Ambiguities of Domination: Politics, Rhetoric, and Symbols in Contemporary Syria. Chicago: University of Chicago Press, 1999, p.256.


“Political Recruitment and Socialization in Syria: The Case of the Revolutionary Youth Federation”
Durant els darrers quinze anys el parit siri baas ha aconseguit – en un país conegut pels governs febles i cops militar- no només consolidar un sistema sòlid relativament estable de govern de partit únic, sinó també en el llançament de la seva pròpia varietat de socialistes i la modernització de la revolució. L'explicació d'aquesta transformació en la naturalesa de la vida política de Síria és un dels problemes interessants de la política contemporània de l'Orient Mitjà i Síria. Com s'explica això? En aquest assaig l'autor explora una aproximació a una explicació parcial, representa un estudi sobre el reclutament al partit i les pràctiques de socialització.

Raymond A. Hinnesbusch: “Political Recruitment and Socialization in Syria: The Case of the Revolutionary Youth Federation” a International Journal of Middle East Studies. Cambridge University Press, Juliol 1980. Vol. 11, núm.2, p. 143-174. Disponible a http://www.jstor.org/stable/162282 [PDF: AQUÍ S'HA D'INCLOURE EL DOCUMENT CORRESPONENT QUE ES TROBA A LA CARPETA]


Syria Unmasked
Aquest llibre és interessant en el fet que examines no només els actuals abusos dels drets humans a Síria, sinó que també tracta sobre la situació dels drets humans durants ens 20 anys de mandat d'Hafez al-Assad. Es revisa l'estat dels drets humans en les ares de censures, i el sistema polític i legal. També fa enquestes sobre els abusos dels drets humans patits per presoners, membres d'associacions professionals i minoritaris.
James A Paul & Middle East Watch. Syria Unmasked: the Supression of Human Rights by the Asad regime. New Haven London: Yale University Press. 1991. 213p. ISBN 0300051158.


La Syrie d'aujourd'hui
Aquest llibre, sota la direcció d'André Raymond, marca l'interès dels orientalistes francesos pel Pròxim Orient contemporani amb el qual França ha tingut i té relacions estretes. Tretze col·laboradors, tots coneixedors de Síria, han aportat els seus coneixements en l'elaboració d'aquest llibre. Els autors dels diferents capítols han tractat sobre la seva especialitat, de manera que és possible trobar alguns punts de divergència o contradicció, però sense oblidar que Síria forma un tot i que els problemes que es posen, reflectint la diversitat i les disparitats dels país. És important per la seva qualitat i la seva presentació, ja que tracta de diferents temes que tenen a veure amb el país: geografia, economia, política...

A.M. Bianquis [et al.]; editat per André Raymond: La Syrie d'aujourd'hui. Paris: Éditions de Centre national de la recherche scientifique, 1980, p. 443. ISBN 2222026245


Young people as actors of political reform. The case of Jordan, Syria and Lebanon
Aquest estudi és el resultat d'un treball qualitatiu que es va duu a terme a tres paísos àrabs (Jordània, Síria i Líban) amb l'objectiu d'analitzar el paper dels joves com actors en les reformes polítiques. Està basat en unes  entrevistes fetes a 14 joves de cada país, seguit d'un procés d'anàlisi. Després de la investigació, l'estudi demostra que els joves comparteix una visió negativa del concepte de política i una desconfiança vers les institucions polítiques nacionals. Particularment, a Jordània i a Síria, el concepte de “hegemonia del líder” s'emfatitza molt, ja que aquesta idea representa que la implementació de reformes està lligada i restringida a l'establiment representat per la figura política que lidera.

Mouawad Jamil, Young people as actors of political reform. The case of Jordan, Syria and Lebanon. Euromesco, 2007. [PDF: AQUÍ S'HA D'INCLOURE EL DOCUMENT CORRESPONENT QUE ES TROBA A LA CARPETA]


Youth Exclusion in Syria: Social, Economic, and Institucional Dimensions
En aquesta recerca se'ns presenta la situació dels joves siris, en termes d'exclusió que engloba tres dimensions importants: social, econòmica i institucional. Existeix una combinació de factors que contribueix en aquesta exclusió, que aquest estudi destaca enlloc de dibuixar una atenció a la multidimensionalitat de l'exclusió econòmica juvenil. Evidentment, una suma de factors fa que agafi més força que si actuen soles.

Kebbani Nader i Kamel Noura: Youth Exclusion in Syria: Social, Economic and Institutional Dimensions, Brookings, Dubai, 2007. [PDF: AQUÍ S'HA D'INCLOURE EL DOCUMENT CORRESPONENT QUE ES TROBA A LA CARPETA]“Poder y Manipulación Informativa. Una aproximación desde el pensamiento crítico”
En aquest article l’autora ens explica com a mitjans dels anys setanta (molt abans de que es conegués com seria la societat actual, un autor, Herbert Schiller, parla sobre un món globalitzat, on la informació seria manipulada i on, entre d’altres coses, una cultura intentaria ser imposada per sobre de la resta. Per explicar aquesta situació de món que ell creu que existira no gaire lluny, parla d’una societat del benestar (que ja estava sent duta a terme als Estats Units) i d’una individualitat molt marcada. Aquesta individualitat, a més a més, vindrà recolzada per una transformació dels mitjans de comunicació moderns, que, mica en mica, aniran perdent la seva rigorositat d’informadors independents per tornar-se simples col·laboradors informatius d’organismes, en la seva majoria, de govern. Aquests medis seran controlats a consciencia per tal d’afavorir els interessos de les persones que hi estiguin relacionades, i les relacions entre industries del mateix sector seran revelades. Utilitzant exemples d’altres autors com Chomsky o Herman, explica com són els mitjans de comunicació de masses, i explica com s’utilitzen els missatges o la informació manipulada. Per aixo, utilitza l’exemple de la guerra de l’Iraq del 2003 per parlar sobre la manipulació dels mitjans per a donar explicació de tal guerra, o dona l’exemple de Kuwait. En tots aquests casos, l’autora de l’article exposa que ha estat des de sempre la CNN, cadena Nordamericana, la que ha utilitzat la informació en favor dels interessos de l’estat dels Estats Units.


“Manipulación de la era de la información”
El Tinent-Coronel Thomas dóna la seva visió sobre la guerra de la informació i explica perquè ha aparegut, aixi com de les diferents formes de manipular que existeixen segons el seu criteri. També dóna unes breus nocions sobre la importància de la premsa en la societat actual i explica quin é el major problema d’aquesta.


“No a la manipulación de nuestras vidas y muertes”
En aquest article  del 18 d’abril del 2011, un  col·lectiu de persones Síries de Barcelona emeten un comunicat on, entre altres coses, reclamen que es deixi de manipular, no nomes les seves vides, sinó també les morts de moltes persones. Al mateix temps, expliquen algunes coses, com que no existeix un grup revolucionari homogeni, o que desitjarien que cap mitjà de comunicació occidental intentés condicionar l'opinió pública mitjançant la manipulació d’informació.


2.     Notícies relacionades
Onada de protestes
Títol real: Manifestantes sirios queman una sede del partido Baaz
Font: El País
Data:  21 de Març de 2011
Una multitud d’activistes sirians pren foc a la seu governamental del partit Ba’ath a la ciutat de Deera. Tal i com diu un activista “Quemaron los símbolos de la opresión y la corrupción”. Milers de persones es varen reunir en aquesta ciutat per exigir la fi de les lleis d’excepció, les quals estan vigents des de fa 48 anys. Bashar el Assad ha respòs aquest moviment mitjançant l’ús de la força, ja que 5 persones han mort durant aquella setmana i desenes de persones han estat detingudes durant el mes de Març. Aquest fet recorda a la revolta de l’any 1982, la qual va  ser una de les matances més grans que va produir el règim Baazista.

La ira con el règim es va estenent
Títol real: El estallido de ira contra el Asad se estiende en Síria
Font: El País
Data:  23 de Març de 2011
Daara, la ciutat on va començar la protesta, viu una nova jornada de manifestacions. En diverses ciutats s'han viscuts moments de caos amb tirs policials. El govern afirma que aquests actes són de cossos estrangers. El govern en un intent d'aplacar la revolta, allibera a 260 presos islamistes però les protestes segueix estenent-se. Bashar el Asad es prepara per donar el discurs televisat on es concretaria les promeses de reformes.

Recordem els fets de Febrer 1982 a Hama
Títol real: Graves disturbios en la ciudad siria de Hama
Font: El País
Data:  11 de Febrer de 1982
Hama, una ciutat que està sent protagonista aquests dies, ho va ser l'any 1982 quan els seguidors dels Germans Musulmans van viure una massacre impactant per part del govern siri. Aquest article ens recorda que va passar aquell any.


Repressió exercida per part del règim
Títol real: Una veintena de muertos tras una nueva jornada de protesta en Siria
Font: El País
Data: 25 de Març de 2011
Milers de sirians es reuneixen per demanar reformes democràtiques, el fi de la corrupció i el rebuig de les morts de desenes de ciutadans. Segons un alt responsable que es manté en l’anonimat, el règim va disparar contra un grup de persones que marxaven cap a Deraa a manifestar-se i mata, al menys, 10 persones. Per altra banda, la policia carrega contra uns 200 manifestants i mata a tres persones. Les forces de seguretat d’Assad també van actuar, mitjançant foc real, contra un grup de joves que intentava cremar una estàtua de Hafez el Assad.

                                                                                                                         
Títol real: El régimen sirio ahoga en sangre la protesta
Font: El País
Data:  26 de Març de 2011
Les protestes s'estenen cap a altres zones del país. A part, Buthayana Chaabane apareix a la televisió per prometre més llibertat, menys corrupció i un augment dels sous pels funcionaris. Les promeses només van durar una nit ja que al dia segünet es va formar una nova manifestació, convocada como Divendres de la Dignitat. Unes 20.000 persones, van sortir de les mesquites per cridar contra Bashar i Maher al-Asad i contra el règim disctatorial. També van haver crits contra Iran i Hezbolà, els aliats dels xiïtes del règim.

Onada de canvi als països àrabs
Títol real: Viernes de revueltas: un repaso al estado de la cuestión en los países árabes
Font: El País
Data:  25 de Març de 2011
Aquest és un petit repàs de les revoltes que han tingut lloc a diversos països àrabs com Síria, Bahrein, Iemen i Líbia. Sobretot, es centra en els divendres en els quals els manifestants es reuneixen i que han adquirit importància: de la dignitat, de la ira...


Entrevista a Rami Khouri, expert del món àrab de la Universitat Americana de Beirut
Títol real: La desesperación de los jóvenes ha sido el factor clave de las revueltas
Font: El País
Data: 7 de Febrer de 2011
L’expert assegura que els joves han estat un factor clau d’aquest procés, encara que portaven anys protestant però ningú els escoltava. Les seves protestes es van intensificar quan varen veure la brutalitat policial utilitzada a Tunísia i es varen indignar. El detonant, per això, segons ell ha estat la combinació de l’actuació de la policia juntament amb les condicions socioeconòmiques. Segons ell el Internet també ha tingut un gran paper encara que ell no el considera el més important. Les conseqüències d’aquestes sublevacions seran, segons l’expert, canvis importants que variaran segons els diferents països però el que sí que es veurà és el qüestionament de les institucions i dels governs.

El domini que tenen els alauís en el país
Títol real: Así es la minoría que domina Siria
Font: El País
Data: 27 de Març de 2011
La comunitat islàmica alauí, a la qual pertany la família al-Assad, representa un 10% de la població síria, i que controla els llocs claus del règim. Rebutjen alguns preceptes del islam, com la peregrinació a la Meca, i al Corà li afegeixen el seu propi llibre sagrat (Kitab al Majmu). El seu coneixement està reservat als homes, que han de ser inciats en tres etapes, mentre que les dones practiquen una espècie de religió inferior, quasi pagana, en la que veren arbres i rius.

Demanda de llibertat i l’acabament de la corrupció
Títol real: Miles de sirios exigen libertad y el fin de la corrupción
Font: El País
Data: 22 de Març de 2011
Prossegueixen les protestes contra la corrupció i la falta de llibertat. El règim intenta combinar repressió violenta i arrestos massius amb ofertes de negociació. Es considera que els manifestants de Síria [especialment a Daara] es van inspirar en tot el que està passant a Egipte per sortir al carrer. En les protestes es cridava “el pueblo quiere el fin de la corrupción” una adaptació del crit dels egipcis “el pueblo quiere el fin del régim” y també “Dios, Síra y libertad”. A més, el govern procedeix a una negociació amb els caps clànics que van demanar entre d’altres coses el desmantellament de la policia política, la detenció i judici dels responsables de les morts de manifestants i l’alliberament dels empresonats per delits d’opinió.

Les promeses del govern:
Títol real: El Gobierno sirio responde con la promesa de reformas a la oleada de protestas
Font: El País
Data: 24 de Març de 2011
El govern promet que revisarà la llei d’emergència vigent des de 1963. Buthaina Shaaban reconeix que “s’han comès errors en matèria de seguretat”. Entre les reformes que s’han promès es troben l’augment dels sous dels funcionaris, la provisió de recursos pels aturats joves i la millora del sistema en la presa de decisions. A més, tota la violència que s’està vivint a Daara ha estat rebutjada a nivell internacional i pel mateix poble que crida: “"Los traidores no matan a su propia gente. Dios, Siria, libertad. ¡Que la sangre de los mártires no se derrame en vano!",

Situació del país
Títol real: Un inmenso barril de pólvora
Font: El País
Data: 25 de Març de 2011
Síria és el país àrab amb menys espais de llibertad i més tensions religioses. Es torna a tractar sobre el poder com un assumpte familiar. En paraules de Itamar Rabinovich Síria avui dia és un “enorme barril de pólvora”.

Força Silenciosa
Títol real: La fuerza silenciosa de El Asad
Font: La Vanguardia
Data: 15 d’Abril de 2011
Ens comenta que a cap país li interessa que Síria es desestabilitzi. Tants els països que l’envolten com altres que es situen lluny com Estats Units  no intervenen de manera directa ja que no volen que el règim siri es vegi en perill perquè això també els afectaria a ells.
Versió impresa.

Els Germans Musulmans
Títol real: ¿Quiénes son loss Hermanos Musulmanes?
Font: El País
Data: 2 d’Abril de 2011
Es una petit recorregut sobre la confraria dels Germans Musulmans fundada a l’any 1928 a Egipte. Aquesta associació defensa la pràctica del islam pur basat en la sharia. Per tant, la seva principal meta és que els països musulmans apliquin de manera estricta la llei islàmica. Tots això pretenen aconseguir-ho a través de la predicació, l’acció política i l’exemple de la seva acció social. A més, Està molt relacionada amb les sindicats dels diferents països, especialment Egipte.

Els drets humans i Amnistia Internacional s’hi posen pel mig
Títol real: Human Rights Watch acusa a Siria de la “muerta y tortura sistemática” a manifestantes
Font: El País
Data: 1 de Juny de 2011
La comissió de Drets Humans publica un informe on es recull prop de 150 entrevistes de víctimes i testimonis de les pràctiques policials que porta a terme el règim.  Es conte que des de mitjans de Març fins ara han mort prop de 100 persones i un nombre incert han estat detingudes i torturades. El HRW ha conclòs que durant més de dos mesos, les forces de seguretat síries han matat a la seva pròpia gent amb total impunitat.


Des de l’exterior
Títol real: La UE incluye al presidente Sirio en la ‘lista negra’
Font: El País
Data: 24 de Maig de 2011
La Unió Europea decideix incloure al president de Síria i altres 10 membres del seu cercle a la seva llista negra per la seva  dura repressió que està portant a terme al seu país. Tot i això els assistents de la UE encara no s’han posat d’acord si s’hauria de “demanar” al president que deixés el país, tal i com ho varen fer amb Mumar el Gadafi. 

Desestabilitzacio política occidental
Titol real: Denuncian manipulación mediatica para desestabilizar al gobierno de Siria
Font: TELESUR
Data: 25 de Març del 2011
En aquesta notícia s'explica com alguns mitjans de comunicació occidentals (la CNN, per exemple), utilitzen imatges de manifestacions en favor del president Assad i manipulen el so per a que sembli manifestacions en contra del sistema siri. Es donen diverses opinions sobre allò que ha passat a la ciutat de Daara i s'explica alguns dels motius pels quals la policia podria haver disparat contra la multitud.

Represalia Política y la táctica del pal i la pastanaga
Titol real: Tanques contra Palabras en Siria
Font: La sexta noticias
Data: 16 de Maig del 2011
Explica un atac siri contra una manifestació prop de les fronteres del Líban, comentant tant la despreocupació del govern Siri pels ferits que va haver-hi com de la reacció del govern Libanès davant la situació i explicant per sobre quina es la política que està seguint el President Siri, Assad.

La crida de les Nacions Unides i la investigació sobre els drets humans
Títol real: UN calls for Syria probe as hundreds protest
Font: Al-Jazeera
Data: 22 de Març de 2011
Les Nacions Unides sobre els drets humans fan una crida sobre la necessitat de fer una investigació sobre les mesures preses mentre els manifestants prenien els carrers. Revoltes, manifestacions, i dures repressions a la ciutat de Daara on s'acumulen el nombre de morts.
http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2011/03/2011322155925612161.html

El regne del silenci
Títol real: Syria: a kingdom of silence
Font: Al-Jazeera
Data: 9 de Febrer de 2011
Aquesta notícia fa referència a un temps abans que les protestes agafessin força. Una serie d'analistes consideren que un poder autoritari, la corrupció i la privació econòmica, afegit a altres factors com tenir un president relativament popular i una diversitat religiosa fan que la protesta al país no sigui improbable. A Síria, el regne del silenci, hi ha un control super estructurat sobre la informació que es transmet. Una de les principals armes que el govern agafa per tenir poder sobre la població és la por, que domina la vida malgrat la pobresa, gana i humiliació. A més, alguns creien que Síria és un dels països on era menys probable que aparegués protestes populars, degut a la seva estructura de poder. Destaca l'exèrcit com l'element que conforma aquesta poder, els quals lluiten fins al final.
http://english.aljazeera.net/indepth/features/2011/02/201129103121562395.html

¿Qui és Bashar al-Assad?
Títol real: Profile: Bashar al-Assad
Font: Al-Jazeera
Data: 25 de Març de 2011
Aquí es fa un petit repàs sobre la vida del president Bashar al-Assad. És interessant perquè ens dóna una cronologia sobre diferents fet que han succeït durant el mandat que supera ja els deu anys.
http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2007/07/200852518514154964.html

La crisi que afronta Assad
Títol real: Syria's Assad faces crisis, mourners burn buildings
Font: Al-Arabiya
Data: 25 de Març de 2011
Aquesta notícia ens sembla interessant perquè s'expliquen diferents opinions que tenen els manifestants. Per exemple, es comenta que el poble vol la caiguda del règim. Altres experts a nivell internacional consideren que el fet que el president parli sobre reformes no significa res quan les forces de seguretat estan crivellant a la gent que parla sobre les reformes.
http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2007/07/200852518514154964.html


3.     Material audiovisual
Vídeo:
En aquest vídeo parla un investigador d’aquest estudi de HRW a Síria. Explica la situació que està sofrint Síria aquests dies mitjançant imatges impactants però suportables dels cadàvers que el mateix govern sirià mata.


Amnistia Internacional ha publicat uns documents en que ensenyen les pràctiques policials que es porten a terme a Síria. Segons les seves fonts el règim utilitza bales d’alta velocitat i des de llarga distància o, fins i tot, a boca de canó. Les imatges que publiquen posen en evidencia l’argument del règim de que s’enfronten a terroristes.
Fotos:
http://www.elpais.com/videos/internacional/imagenes/represion/Siria/divulgadas/Amnistia/Internacional/elpepuint/20110526elpepuint_1/Ves/http://www.elpais.com/videos/internacional/imagenes/represion/Siria/divulgadas/Amnistia/Internacional/elpepuint/20110526elpepuint_1/Ves/#

En aquest vídeo, tot i que està en àrab, hem agafat la descripció que fa la persona que va penjar el comentari ja que, per les imatges podem deduir que realment diu i tracta sobre el que parla. En el vídeo es fa una sàtira sobre la informació que els mitjans de comunicació Siris han donat sobre les manifestacions populars. En el primer “reportatge”, es tracta als manifestants (partidaris d’Assad com a un ramat d’ovelles que criden “Siria, Bashar i res més.” En el segon, s’utilitza la figura d’un nen per a parlar de terroristes, ensenyant una imatge on s’hi veuen un munt d’armes… de joguina. Per últim, es veuen imatges reals sobre ferits a les manifestacions (són imatges bastant impactants aixi que recomanem que qui sigui bastant vulnerable a aquest tipus d’imatges que pari el vídeo al minut 2:58).  http://proximooriente.blogspot.com/2011/05/satira-sobre-la-manipulacion-siria.html

En aquest vídeo de la cadena TELESUR, es parla sobre una concentració davant de les oficines de la cadena Al-Jazeera el 22 d’Abril per protestar contra la manipulació d'informació que s’ha dut a terme des que les manifestacions ciutadanes van començar. Se’ns mostra com dues persones que són entrevistades diuen (suposadament, ja que no entenem àrab), que estan fartes de com Al-Jazeera dóna informació falsa sobre els manifestants o eludeix de reportar imatges de la repressió del govern.  http://www.youtube.com/watch?v=TepbdF04UE4&feature=player_embedded

4.     Material complementari
Eix històric
Els eixos històrics van molt bé per organitzar tota la informació donada per altres fonts. Un d’aquests eixos històrics utilitzats explica els fets més importants des del Juliol de 1908 fins el Juliol de 1960. En aquesta mateixa pàgina web també hi ha documents visuals de la història de Síria penjats, cosa que ajuda a visualitzar tot el que s’ha llegit. També s’ha utilitzat un altre eix històric el qual és més extens ja que comença al 1918 i acaba al Maig d’aquest mateix any, 2011.

Enciclopèdia de les nacions
En l’article corresponent a Síria en aquesta enciclopèdia, la qual està directament relacionada amb les Nacions Unides, fa un recull d’informació detallada sobre la història siriana des de la època Elba fins el 2001 aproximadament.  En aquest article explica molt bé el pas d’una època a l’altra i està explicat d’una manera molt clara i entenedora.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada