14/6/11

XARXES SOCIALS - Paisatge sonor del Islam

(Podeu escoltar el sermò clicant aqui)

Les gravacions de cassette com a mitjà analògic de comunicació, obté un profund efecte en la configuració de la religió islàmica, la política i la comunitat. La popularitat d’aquestes cintes de cassette han donat tal protagonisme al so públic que el règim del silenci i la rígida censura de Mubarak ha pogut fer-hi poca cosa en contra.

Ens parla dels sermons gravats en cintes de cassette, els quals s'han convertit -des de l'inici de la pràctica (a finals dels ’60) en un rerefons omnipresent en la vida urbana i quotidiana de la majoria de les ciutats de la regió del nord d’Àfrica. Ens mostra un element clau –encara no digital tot i l’artefacte tecnològic - de les xarxes socials a peu de carrer. Tal com argumenta Hirschkind, la contribució d'aquest mitjà de comunicació sonor serveix per a conformar un paisatge moral i polític de l’entorn. Aquest paisatge sonor, produït per la circulació auditiva, anima i sosté el substrat de coneixements sensorials amb les aptituds consagrades d’un ampli moviment de renovació:  El Islam contemporani.

Aquest llibre examina la contribució del cassette en el moviment de renovació i les transformacions que va generant, així com també l’adaptació a la comunicació política underground... (la seva facilitat d’ús ordinari i fluïdesa, el fa pràcticament incontrolable pels governs).

Les diverses corrents entorn a les cintes de cassette genera: política, ètica i estètica, i provoca intensos debats i controvèrsies entre els seus consumidors. Els temes de discussió, van des de l'ús adequat d'aquests mitjans, a qüestions més àmplies sobre les bases ètiques i polítiques de com i quin ha de ser el futur de la comunitat (la umma).

Els efectes del pensament Islàmic son evidents a tot Egipte, però és en les classes mitjana-baixa dels barris populars del Caire, on s’ha generat una renovada preocupació per el Islam. Les formes de vestir i l’alt flux d’assistència a les Mesquites -com a àgora de la vida de barri- formen una amalgama de pràctiques, d’associacions,  aprenentatges i sensibilitats, que reconfiguren l’espai urbà com un profund paisatge sonor Islàmic.

El Renaixement Islàmic (al-Sahwa al-Islamiyya) intervé amb fluïdesa tot un discurs marcat pel debat entre l’autenticitat (asala) i la contemporaneïtat (muasara), entre el conservadorisme (tahaffuziya) i el progressisme (taqaddumiya). Amb l’objectiu de reconciliar tradició i modernitat, evitant la divisió d’una tendència de secularitat i una altre fonamentalista. Tota una filosofia islàmica en moviment i circulació. Creant condicions d’un món emergent on la vida política i el seu raonament pràctic, connecta les tradicions islàmiques de la disciplina ètica amb els drets dels musulmans i la seva condició de ciutadans nacionals. Valors i condicions acordats i aprovats col·lectivament pels musulmans en el curs ordinari de les seves activitats diàries.

Aquests cassettes formen part de l’estructura sonora del barri, de l’arquitectura sònica habitual; es poden escoltar sermons pels altaveus en cafeteries, botigues, tallers, taxis, minibusos, etc. Alhora que també s’escolten a casa amb la família, s’intercanvien a l’escola o es debaten en grups d’estudi a la universitat. Fins i tot es va al mercat -després de la pregària del divendres- a buscar l’últim sermó d’algun prestigiós predicador (khutaba). El cassette ha esdevingut; entretingut, informatiu, polític, educatiu i nutritiu. Ha aportat visió moral i sensibilitat ètica.


Hirschkind, C. (2006) The Ethical Soundscape: Cassette Sermons and Islamic Counterpublics, Columbia University Press. New York.
Vista parcial a Google Books: http://books.google.com/books?id=MKBCEaZHW-cC&lpg=PP1&hl=es&pg=PP1#v=onepage&q&f=false [Consulta 30 maig 2011]XARXES SOCIALS - Taula de continguts
·                     Presentació
·                     The medium is the massage (message)
·                     Tot l'activisme és l'activisme dels mitjans
·                     Suport a les idees
·                     Arab mass media. Newspapers, radio, and TV en arab politics
·                     Xarxes socials juvenils i la Mulid dance music
·                     Xarxes socials i xarxes socials
·                     Xarxes, nous mitjans i acció social
·                     Paisatge sonor del Islam
·                     Faxos i cassettes a l'Àrabia Saudita
·                     La blogosfera a Egipte
·                     La zona difusa d'acció popular. Precursors
·                     Facebook i conspiratòria
·                     De la repressió estatal a la resistència popular
·                     Internet, una part de la realitat, però no tota
·                     Ocupació de l'espai públic
·                     Fonts primàries (i altres) d'informació

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada