7/6/11

SÍRIA - Presentació

   Segurament, no estava en la ment de ningú que una revolta pogués sorgir dins de les fronteres hermètiques de Síria. Però sembla que l'efecte dominó hi ha acabat arribant. Síria es situa en el punt de mira de molts països. La revolta que es va iniciar a Deraa ja ha tingut rèpliques en bona part del territori. Els manifestants exigeixen més llibertats i el fi de l'Estat autoritari. El règim siri ha decidit blindar-se considerant que les reformes no s'han de realitzar sota pressió popular. Malgrat aquesta situació, el president ha adoptat varies mesures ben rebudes per la població, entre elles l'augment del sou dels funcionaris, la alliberació d'alguns presos polítics, la formació d'una comissió per suprimir les lleis marcials, la limitació del servei militar obligatori i la concessió de la ciutadania a 250.000 kurds del Hasake. Actualment, ens trobem en una posició en la que sembla que el govern haurà de fer més coses per aconseguir desactivar per si sol les protestes.

   L’objectiu principal d’aquest treball és donar a conèixer amb una mica més de profunditat la situació siriana i, sobretot, donar a conèixer la seva societat i el recorregut que aquesta ha hagut de fer per arribar fins on es situa actualment. Per tal d'aconseguir aquesta meta, el tema de Síria es va decidir enfocar-lo a partir de tres punts de vista diferents però alhora complementaris entre sí. En primer lloc, se’n tractaran els antecedents, els quals fan un recorregut històric des de l’època otomana a l’època de Bashar Assad, ressaltant els aspectes antropològics més importants.  Per altra banda es va decidir enfocar el tema a partir de la realització d’un retrat de la societat siriana mitjançant l'explicació dels agents de la revolució. Dins d’aquest apartat s’explicaran diferents apartats. Un d’ells és la figura del president del país del qual es farà un retrat de la seva política, mesures, etc. També es farà referència al seu entorn, el qual també té una gran importància i influència en el desenvolupament de la societat síria i en l'evolució de les revoltes. Tanmateix, trobarem un altre apartat on es parlarà del paper de la massa popular a la societat i, sobretot, en funció d’aquestes revoltes que s’estan portant a terme des del mes de Març a Síria. Per últim, dins d’aquesta mateixa part, ens centrem a explicar qui construeix el moviment contra el president, és a dir, la oposició que constitueix un grup difícil de delimitar per la seva immensa complexitat. Finalment, l’últim enfocament que s’ha portat a terme ha estat el tractament dels mitjans de comunicació, en el qual hi ha hagut un gran problema que ha estat la incomunicació per part del règim sirià, així com la manipulació d'informació que s’ha dut a terme per a diferents finalitats.

   D'altra banda, per realitzar aquest escrit s’han necessitat moltes fonts d’informació i molt diverses, les quals les trobem concretades en la secció de bibliografia. Principalment s’han utilitzat llibres especialitzats en Síria, ja fossin específics en la societat, economia o història, ja que l’objectiu d’aquests era donar-nos una visió general de com estava construït el país. De la mateixa manera, també hem buscat diversos articles sobre Síria, tant per la part històrica com per la part contemporània del país amb la intenció de poder contrastar la informació recollida. A més, els articles de premsa i els vídeos també han estat una part important del treball comparatiu i com a exemplificació del que hem anat dient, ja que en alguns apartats, com el de la manipulació de la informació, feia falta veure com els mitjans han representat durant aquests darrers mesos els successos del país.

   Per acabar, el problema principal que ens hem trobat ha estat l’idioma ja que cap dels membres del grup parlava àrab. Aquesta dificultat ha provocat que molta informació no la poguéssim fer servir i, per tant, s’ha perdut molta documentació. Per altra banda, un altre problema que s’ha tingut ha estat el tancament hermètic per part del Règim amb els mitjans de comunicació, ja que la informació que arriba d’aquest país és minúscula. Fins i tot, hem intentat posar-nos en contacte amb gent que formava part de la massa popular en contra del govern, però aquest intent ha estat inútil. Tot i això, gràcies a les xarxes socials hem aconseguit informació visual gravada en els mateixos mòbils dels manifestants. 

Adaia Solé Grau
Ricard Tello Murillo
Chandra Clemente Martínez

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada